U bevindt zich hier: Financiële Wiki /
Direct contact: (010) 437 19 90 of bel mij terug!

Financiële Wiki


Wij begrijpen dat bepaalde in onze rapportages en adviesmemo's etc. voorkomende termen niet altijd even duidelijk zijn voor u. Om een indruk te geven van de betekenis van voor u onbekend vakjargon geven wij op deze pagina uitleg over veel voorkomende termen.

Kies hieronder de eerste letter van de term die u zoekt of zoek op term:

Zoeken


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaste verrekenprijs

Een standaardprijs waartegen de voorraad in de boekhouding wordt gewaardeerd. De VVP bevat de inkoopprijs inclusief een opslag voor inkoopkosten.

Variabele kosten

Kosten die afhangen van de omvang van de productie/afzet.

Vaste activa

Productiemiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals machines, inventaris en gebouwen. De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa. Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in immaterieel, materieel en financieel.

Vermogen

Het totaal van de posten aan de creditzijde van de Balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.

Vermogens-mutatiemethode

Waarderingsmethode voor deelnemingen die voorschrijft dat deze op intrinsieke waarde gewaardeerd dienen te worden. De deelneming wordt gepresenteerd onder de financi?le vaste activa. Een mutatie in de waardering van de deelneming wordt erbij geboekt, of er af getrokken. Afhankelijk van de gekozen systematiek komt de tegenboeking rechtstreeks in het resultaat terecht, of in een herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen.

Vlottende activa

Dit zijn productiemiddelen die ??n productieproces meegaan of snel zijn om te zetten in geld, zoals de voorraad goederen in een onderneming. De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa. Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in onderhanden werk, voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen.

Voorziening

Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Bijvoorbeeld een garantievoorziening die aangeeft welke bedrag aan schadeclaims men in de toekomst verwacht voor producten die reeds afgeleverd zijn. De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen.

Vordering

Bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en die op korte of lange termijn opvorderbaar zijn.

VIA

Vooraf Ingevulde Aangifte. Miv. de aangifte Inkomstenbelasting over 2008 vult de Belastingdienst een aantal van de bij hen bekende gegevens reeds vooraf in in het aangifteprogramma dat u kunt downloaden van de site van de Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en kiest tijdens de installatie van het aangifteprogramma ervoor om uw gegevens te downloaden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U kunt ook uit onderstaande begrippenlijst kiezen:


Boekhoudkundige begrippen
Balans begrippen
Financiële begrippen


Top 3 'Meest Klantgerichte   Advieskantoren'


AccountancyNiewws Award

Testimonials

"Wij zijn zeer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding, iets wat we uit ervaring niet over ieder kantoor kunnen zeggen waar..." lees meer

Patrica Hazelhorst | Vos & Partners Organisatieadvies BV

"Ik ben bij QO terecht gekomen na wat slechte ervaringen met grote accountantskantoren. Ik zag dat dit kantoor een award had g..." lees meer

Dennis Fransen | Correcthosting

"    Omdat ik ontevreden was met de diensten van de vorige accountant, ging ik op zoek naar iemand anders. De site..." lees meer

Davor Raińá | Simple and Useful

"Het fijne aan dit kantoor is dat men afspraken altijd nakomt. Dat heb ik in het verleden wel eens anders mee gemaakt."

A. Laurijssen | A. Laurijssen Schilderwerken

"Wij hebben de financiële administratie van onze stichting uitbesteed aangezien we daar zelf de kennis niet voor in huis ..." lees meer

G. Vermeulen | Penningmeester St. Buurtgroep Schenkel

"In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken ..." lees meer

Toon Coelers | Eigenaar Schilders- en afw.bedrijf A. Coelers

"Ik was van plan mijn administratie zelf in te voeren, maar nadat mij was voorgerekend wat ik daarmee zou besparen was voor mi..." lees meer

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Volgens QO had onze vorige adviseur ten onrechte een flinke aftrekpost verzuimd op te geven. QO heeft dit alsnog gedaan en hi..." lees meer

Jolanda Oeij | Smiling Faces

"Adviesbureau Hensen is inmiddels 12,5 jaar klant bij QO.    In die tijd heb ik de medewerkers van QO leren k..." lees meer

Mark J. Hensen | MH WaterZaken

"  Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek..." lees meer

Lidia Moret | freelance communicatieadviseur

"Dankzij diverse belastingbesparende tips heb ik de kosten van QO al dubbel en dwars terug verdiend."

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

Tip van de maand


"U kunt bij ons de gescande fakturen en gedownloade bankmutaties aanleveren ipv. de fysieke boekhouding."
Trefwoorden:

Quality Online Business SolutionsToegangseweg 30
2771 XM Boskoop

Tel (010) 437 19 90
   
E-mail: info@quality-online.nl
Website: www.quality-online.nl
Vind ons met GoogleMaps
Google Maps