U bevindt zich hier: Financiële Wiki /
Direct contact: (010) 437 19 90 of bel mij terug!

Financiële Wiki


Wij begrijpen dat bepaalde in onze rapportages en adviesmemo's etc. voorkomende termen niet altijd even duidelijk zijn voor u. Om een indruk te geven van de betekenis van voor u onbekend vakjargon geven wij op deze pagina uitleg over veel voorkomende termen.

Kies hieronder de eerste letter van de term die u zoekt of zoek op term:

Zoeken


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bankboek

Het dagboek waarin alle betalingen en ontvangsten die per bank plaatsvinden worden genoteerd.

Boekjaar

Periode van 12 maanden die de basis is voor het uitbrengen van een jaarrekening. Deze periode van 12 maanden valt doorgaans samen met een kalenderjaar. Soms zijn er redenen om een boekjaar op een ander tijdstip dan 1 januari te laten beginnen, bijvoorbeeld om het gelijk op te laten lopen met een schooljaar of een academisch jaar. Studentenverenigingen doen dat bijvoorbeeld omdat er per academisch jaar een wisseling van het bestuur is.

Brutowinst

De brutowinst is de omzet min de inkoopwaarde van de omzet.

Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een organisatie/onderneming op een bepaald moment. De belangrijkste functies van de balans zijn het verschaffen van inzicht in: omvang en samenstelling van de activa, ofwel de hulpbronnen voor inkomensvorming; omvang en samenstelling van de passiva, ofwel het aangetrokken vermogen, ten behoeve van inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit; de financi?le structuur, ofwel het verband tussen de activa en de passiva; het verband tussen vermogen en resultaat ten behoeve van inzicht in de rentabiliteit; de invloed van de balanswaardering op het resultaat.

Baten

1. Alle bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een toename van het eigen vermogen van een niet-commerci?le organisatie [euro] (vormt een begrippenpaar met lasten; 2. Inkomsten van een niet-commerci?le organisatie na correctie voor 'vooruit ontvangen bedragen' en 'nog te ontvangen bedragen'. Dus het bedrag aan inkomsten dat zou ontstaan als iedereen zijn rekening op tijd zou betalen [euro]; 3. Werkelijke opbrengsten die leiden tot een toename van het eigen vermogen van een onderneming, bijvoorbeeld interestbaten [euro/periode]; 4. Alle werkelijke opbrengsten (dus alle posten aan de creditzijde) in een verlies- en winstrekening die in scontrovorm is opgesteld [euro/periode]. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover; 5. Voordelen in materi?le of immateri?le zin die voortvloeien uit een project [diverse eenheden] (vormt dan een begrippenpaar met kosten); 6. Alle posten die mogelijk tot opbrengsten leiden bij verkoop door een curator in het geval van een faillissement.

Boekwaarde

Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de balans worden gezet.

Boekwinst

Boekwinst betekent dat een verborgen voordeel zichtbaar wordt gemaakt. Boekwinst komt vooral voor rond waarderingen in balansen van ondernemingen. Het kan zijn dat de waarde in de boeken veel lager staat dan de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Op het moment dat de boekhoudkundige waarde wordt aangepast aan de werkelijke waarde, die hoger ligt ontstaat boekwinst. Materieel stellen dergelijke winsten niets voor. Het is meer een actualiseren van de waarde. Ten diepste gaat het bij het realiseren van boekwinsten om een papieren operatie zonder re?le inhoud.

Buitengewone baten

Baten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals winst bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel.

Buitengewone lasten

Lasten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals verlies bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel.

Buitengewoon resultaat

Het saldo van de buitengewone baten en de buitengewone lasten. Doel is om gebruikers van de jaarrekening een juist beeld te laten krijgen van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening door incidentele posten apart weer te geven in de jaarrekening.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U kunt ook uit onderstaande begrippenlijst kiezen:


Boekhoudkundige begrippen
Balans begrippen
Financiële begrippen


Top 3 'Meest Klantgerichte   Advieskantoren'


AccountancyNiewws Award

Testimonials

"  Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek..." lees meer

Lidia Moret | freelance communicatieadviseur

"Dankzij diverse belastingbesparende tips heb ik de kosten van QO al dubbel en dwars terug verdiend."

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Wij zijn zeer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding, iets wat we uit ervaring niet over ieder kantoor kunnen zeggen waar..." lees meer

Patrica Hazelhorst | Vos & Partners Organisatieadvies BV

"Adviesbureau Hensen is inmiddels 12,5 jaar klant bij QO.    In die tijd heb ik de medewerkers van QO leren k..." lees meer

Mark J. Hensen | MH WaterZaken

"Ik was van plan mijn administratie zelf in te voeren, maar nadat mij was voorgerekend wat ik daarmee zou besparen was voor mi..." lees meer

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Ik ben bij QO terecht gekomen na wat slechte ervaringen met grote accountantskantoren. Ik zag dat dit kantoor een award had g..." lees meer

Dennis Fransen | Correcthosting

"In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken ..." lees meer

Toon Coelers | Eigenaar Schilders- en afw.bedrijf A. Coelers

"Het fijne aan dit kantoor is dat men afspraken altijd nakomt. Dat heb ik in het verleden wel eens anders mee gemaakt."

A. Laurijssen | A. Laurijssen Schilderwerken

"    Omdat ik ontevreden was met de diensten van de vorige accountant, ging ik op zoek naar iemand anders. De site..." lees meer

Davor Raić | Simple and Useful

"Volgens QO had onze vorige adviseur ten onrechte een flinke aftrekpost verzuimd op te geven. QO heeft dit alsnog gedaan en hi..." lees meer

Jolanda Oeij | Smiling Faces

"Wij hebben de financiële administratie van onze stichting uitbesteed aangezien we daar zelf de kennis niet voor in huis ..." lees meer

G. Vermeulen | Penningmeester St. Buurtgroep Schenkel

Tip van de maand


"Ontvangt u stukken tbv. uw aangifte? Lever deze dan alvast in bij uw accountant. U hoeft hier later dan niet meer naar te zoeken."
Trefwoorden:

Quality Online Business SolutionsToegangseweg 30
2771 XM Boskoop

Tel (010) 437 19 90
   
E-mail: info@quality-online.nl
Website: www.quality-online.nl
Vind ons met GoogleMaps
Google Maps