U bevindt zich hier: / Tips / Adviezen /
Direct contact: (010) 437 19 90 of bel mij terug!

Tips en adviezen

Besparen door uitbesteden

Beoordeel of het in eigen beheer verzorgen van uw administratie wel leidt tot lagere administratiekosten. In sommige gevallen bent u per jaar goedkoper uit indien u naast de eindejaarswerkzaamheden tevens de administratie uitbesteed. Vraag ons om een offerte.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Voorlopige teruggaaf tijdig stopzetten

Aangezien u als ondernemer in de IB-sfeer (eenmanszaak, VOF) niet meer onder de Loonbelasting valt, wordt er geen Loonbelasting meer ingehouden op uw inkomsten. Komt u uit een loondienstsituatie en kreeg u jaarlijks een Voorlopige Teruggaaf van de Belastingdienst, dan kunt u deze het best zo spoedig mogelijk stopzetten, anders dient u deze na afloop van het jaar geheel terug te betalen tezamen met de over uw winst verschuldigde Inkomstenbelasting.

Is van toepassing op: Starters

BTW terugvragen uit kosten privé-auto

Vraag de BTW (deels) terug van de kosten van uw privé-auto waarmee u voor uw onderneming rijdt.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

Pas willekeurige afschrijving toe

Op investeringen gedaan in één van uw startersjaren (enkele uitzonderingen daargelaten) mag u willekeurig afschrijven. Dwz. u bepaalt zelf in welk jaar u welk bedrag afschrijft op deze investeringen.

Is van toepassing op: Starters

Zet tijdig voorlopige teruggaaf stop

Indien u een onderneming start, uw dienstbetrekking beëindigt en een eigen woning heeft is het verstandig uw voorlopige teruggaaf zsm. stop te zetten. U heeft hier nl. geen recht meer op, sterker nog, u gaat zeer waarschijnlijk juist Inkomstenbelasting betalen. Zou u de voorlopige teruggaaf niet stopzetten, dan krijgt u na afloop van het boekjaar een extra hoge aanslag, aangezien u naast de Inkomstenbelasting over uw winst eveneens uw ten onrechte ontvangen voorlopige teruggaaf dient terug te betalen.

Is van toepassing op: Starters

Houd uw uren goed bij

Indien u twijfelt of u kunt aantonen of u aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek voldoet, zorg dan voor een nauwkeurige urenregistratie waaruit blijkt dat u tenminste 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Na het derde jaar dient u eveneens aan te tonen dat u meer tijd aan uw onderneming besteedt dan aan een eventuele dienstbetrekking, welke u naast uw onderneming mogelijk aanhoudt.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

Verzoek om middeling van uw inkomen

Indien u sterk wisselende jaarinkomens heeft (vaak bij startende ondernemers het geval), kan het verstandig zijn om na te gaan of u in aanmerking komt voor belastingteruggaaf dmv. een middelingsverzoek.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

Vernieuw tijdig uw VAR-verklaring

Uw VAR-verklaring is maar beperkt geldig. Zorg daarom tijdig voor vernieuwing.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

Financier uw eigen woning vanuit de BV

Financier uw (verbouwing van de) eigen woning vanuit de BV. Indien u uw BV de verbouwing of aanschaf van de eigen woning laat financieren kan u dat een behoorlijk fiscaal voordeel opleveren. Het tarief waartegen in de BV de ontvangen rente wordt belast is namelijk aanzienlijk lager dan het tarief in de Inkomstenbelasting waartegen u de rente mag aftrekken.

Is van toepassing op: MKB BV

Beding borgstellingsprovisie

Indien u in privé borg staat voor een financiering aan uw BV, dient u hiervoor een vergoeding van de BV te bedingen. Doet u dit niet dan loopt u het risico op een correctie door de inspecteur met alle gevolgen van dien.

Is van toepassing op: MKB BV

Los lage hypotheekschuld op uw woning af

Door een lage hypotheekschuld af te lossen kunt u besparen op de belastingheffing over het eigenwoningforfait.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Kies voor online boekhouden

Via online boekhouden kan uw accountant/boekhouder u op afstand begeleiden bij het inboeken van uw administratie.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Zorg voor een opgeruimd buro

Een opgeruimd buro nodigt uit tot (gestructureerd) werken, een rommelig buro demotiveert.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Dien uw administratie digitaal in

U kunt bij ons de gescande fakturen en gedownloade bankmutaties aanleveren ipv. de fysieke boekhouding. Dit scheelt u twee bezoeken per administratie- cq. aangiftetijdvak aan ons kantoor. Tevens hebben wij en uzelf een digitale kopie van de administratie. Deze kunnen wij indien gewenst in uw Persoonlijk Digitaal Cliëntendossier plaatsen binnen ons klantenportaal. U heeft dan overal en altijd inzage in uw administratie (mits u beschikt over een internetverbinding).

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Verzeker auto ex BTW!

Staat u als BTW-plichtige ondernemer op het punt een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen? Geef dan voor de verzekering de waarde van de auto exclusief BTW aan. De verzekeringsmaatschappij zal bij schade ook slechts de kosten exclusief BTW vergoeden. Dat scheelt in de verzekeringspremie!

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Trek startkosten af

Houd vanaf het begin goed bij welke kosten u als starter maakt en bewaar alle onderliggende stukken. De kosten die u voor uw onderneming maakt in de vijf jaar voordat u door de Belastingdienst daadwerkelijk als ondernemer wordt aangemerkt, komen in dat eerste jaar als ondernemer in aanmerking voor aftrek.

Is van toepassing op: Starters

KOR bij BV in oprichting

Rechtspersonen (bv's, nv's) zijn van de KOR uitgesloten. Maar een BV in oprichting kan wel van de KOR gebruik maken. Tot aan de oprichting van de BV wordt de BV io namelijk als eenmanszaak (bij één oprichter) of als VOF (bij meerdere oprichters) aangemerkt.

Is van toepassing op: Starters, MKB BV

Betaal benzine met plastic

Om de btw op benzine voor zakelijke kilometers als vooraftrek in mindering te kunnen brengen, moet de afnemer traceerbaar zijn. Dat bent u (of uw werknemer) als de benzine wordt betaald met pinpas of creditcard. Een contante betaling is namelijk niet na te gaan. De pomphouder moet een factuur uitbrengen die aan allerlei vereisten voldoet. Uw naam en adres mogen daarop ontbreken als u bent op te sporen.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Laat u informeren

Wilt u meer weten over het starten van een onderneming, subsidies, het aannemen van personeel of de auto van de zaak? Dan kunt u terecht op www.antwoordvoorbedrijven.nl. Dit ondernemersloket is door het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld om de dienstverlening van de overheid aan ondernemers te verbeteren. Op deze site kunt u ook klachten kwijt over de regeldruk via het Meldpunt regelgeving.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Handel zakelijk (fiscale eenheid)

Heeft u een holding met werk-bv('s) in een fiscale eenheid? Zorg er dan voor dat de onderlinge transacties steeds zakelijk zijn. Reken de 'correcte' prijzen op onderlinge transacties, breng rente in rekening op interne leningen. Doet u dat niet, dan kunt u een formidabele fiscale strop oplopen bij verkoop van aandelen in een dochter-bv. De inspecteur constateert dan (6 jaar terugkijkend) zogenoemde besmette transacties en zal afrekening eisen over alle stille reserves in de dochter-bv.

Is van toepassing op: MKB BV

Algemene voorwaarden op website

Hebt u algemene voorwaarden op uw website staan? En verwijst u in uw correspondentie naar die website? Dat mag. De kantonrechter in Haarlem vindt het gebruik van internet in deze tijd zodanig ingeburgerd dat het verwijzen naar een webadres waar de algemene voorwaarden staan, voldoende is.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Bewaar correspondentie

 

Bent u van plan om een bedrijf te gaan starten dat btw-belaste prestaties zal gaan verrichten of bent u net gestart? Bewaar dan de zakelijke correspondentie over het starten van uw onderneming.

Daarmee kunt u de inspecteur overtuigen dat u als ondernemer aan de slag wilt en dat u recht heeft op aftrek van de btw op de opstartkosten.

 

Is van toepassing op: Starters

Overleg met adviseur

Reserveer in uw agenda een paar uur tijd voor overleg met uw belastingadviseur. Vaak komen bij zo'n tussentijds overleg ideeën tevoorschijn voor belastingverlagende maatregelen die nog dit jaar genomen moeten of kunnen worden.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Overleg over een nieuwe (lease)auto

Bespreek de aanschaf of lease van een auto van de zaak eens met uw accountant of belastingadviseur. BPM, motorrijtuigenbelasting en bijtelling variëren namelijk sterker dan ooit, wat enorm kan schelen op uw aangifte. Bovendien bestaat voor sommige auto's recht op een extra aftrekpost in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de zogenaamde 'milieu-investeringsaftrek'. Dat scheelt nog meer.

Is van toepassing op: IB Ondernemers, MKB BV

Pas de √ā¬īkleine ondernemersregeling√ā¬ī toe

U heeft als ondernemer-natuurlijk persoon (IB-ondernemer) mogelijk recht op teruggaaf van al afgedragen omzetbelasting. U heeft al recht op de 'kleine ondernemersregeling' als u in het kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan omzetbelasting moet betalen. Bent u € 1.345 of minder verschuldigd, dan krijgt u het volledige bedrag terug van de Belastingdienst.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

Meld adres bij de GBA

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Zorg dan dat u binnen vijf dagen de adreswijziging meldt bij de GBA. Stuurt de Belastingdienst dan toch stukken naar uw oude adres, dan kan zij zich niet verschuilen achter het onbekende nieuwe adres.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Ontloop aansprakelijkheid

Hebt u ontslag genomen als directeur van een bv? Geef dan schriftelijk door dat u uitgeschreven wilt worden uit het Handelsregister. Ben u niet uitgeschreven en wordt u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de bv? Dan kunt u met schriftelijk bewijs aantonen dat u uw inschrijving ongedaan wilde maken.

Is van toepassing op: MKB BV

Bereid uw administratie goed voor

Vraag uw accountant/boekhouder hoe hij uw administratie het liefst ontvangt. Dit scheelt enorm in de administratiekosten.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Lever uw belastinginfo direct in

Ontvangt u stukken tbv. uw aangifte? Lever deze dan alvast in bij uw accountant. U hoeft hier later dan niet meer naar te zoeken.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Stuur E-fakturen

Dmv. het versturen van E-fakturen bespaart u kosten en u gaat met uw tijd mee.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Administratie uitbesteden kan lonen

Beoordeel of het in eigen beheer verzorgen van uw administratie wel leidt tot lagere administratiekosten. Vraag ons om een offerte.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Zorg voor heldere fakturen

Aangetoond is dat heldere fakturen eerder worden voldaan.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Herinner uw debiteuren met regelmaat

Als uw debiteuren niets van u horen bij overschrijding van de betalingstermijn, gaan zij ervan uit dat u niet op betaling zit te wachten. U belandt dan onderop de stapel.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Kies voor online boekhouden

Door gebruik te maken van online boekhouden kan uw accountant u op afstand begeleiden bij het inboeken van uw administratie.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Maak een balansdossier aan

Inventariseer uw voorraad en draai de voorraadlijst, debiteuren-, crediteurenlijsten uit en archiveer deze in het balansdossier.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Suppletie-aangifte BTW vóór 31/03 indienen

Dien uw BTW-suppletie in binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. U betaalt dan geen heffingsrente.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Vraag tijdig voorlopige aanslag aan

Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen voorkomt u verrassingen in de vorm van een hoge aanslag achteraf.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Pas het kasstelsel toe

Indien uw afnemers grotendeels uit particulieren bestaan mag u het kasstelsel toepassen. Dit scheelt tijd en u draagt, indien van toepassing, uw BTW later af.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Dien uw administratie digitaal in

U kunt bij ons de gescande fakturen en gedownloade bankmutaties aanleveren ipv. de fysieke boekhouding.

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Top 3 'Meest Klantgerichte   Advieskantoren'


AccountancyNiewws Award

Testimonials

"Het fijne aan dit kantoor is dat men afspraken altijd nakomt. Dat heb ik in het verleden wel eens anders mee gemaakt."

A. Laurijssen | A. Laurijssen Schilderwerken

"    Omdat ik ontevreden was met de diensten van de vorige accountant, ging ik op zoek naar iemand anders. De site..." lees meer

Davor Rai√Ą‚Ä° | Simple and Useful

"Dankzij diverse belastingbesparende tips heb ik de kosten van QO al dubbel en dwars terug verdiend."

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken ..." lees meer

Toon Coelers | Eigenaar Schilders- en afw.bedrijf A. Coelers

"Ik ben bij QO terecht gekomen na wat slechte ervaringen met grote accountantskantoren. Ik zag dat dit kantoor een award had g..." lees meer

Dennis Fransen | Correcthosting

"Wij hebben de financiële administratie van onze stichting uitbesteed aangezien we daar zelf de kennis niet voor in huis ..." lees meer

G. Vermeulen | Penningmeester St. Buurtgroep Schenkel

"Ik was van plan mijn administratie zelf in te voeren, maar nadat mij was voorgerekend wat ik daarmee zou besparen was voor mi..." lees meer

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Volgens QO had onze vorige adviseur ten onrechte een flinke aftrekpost verzuimd op te geven. QO heeft dit alsnog gedaan en hi..." lees meer

Jolanda Oeij | Smiling Faces

"Adviesbureau Hensen is inmiddels 12,5 jaar klant bij QO.    In die tijd heb ik de medewerkers van QO leren k..." lees meer

Mark J. Hensen | MH WaterZaken

"  Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek..." lees meer

Lidia Moret | freelance communicatieadviseur

"Wij zijn zeer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding, iets wat we uit ervaring niet over ieder kantoor kunnen zeggen waar..." lees meer

Patrica Hazelhorst | Vos & Partners Organisatieadvies BV

Tip van de maand


"Vraag uw accountant/boekhouder hoe hij uw administratie het liefst ontvangt. Dit scheelt enorm in de administratiekosten."
 
Trefwoorden:

Quality Online Business SolutionsToegangseweg 30
2771 XM Boskoop

Tel (010) 437 19 90
   
E-mail: info@quality-online.nl
Website: www.quality-online.nl
Vind ons met GoogleMaps
Google Maps