U bevindt zich hier: Financiële Wiki /
Direct contact: (010) 437 19 90 of bel mij terug!

Financiële Wiki


Wij begrijpen dat bepaalde in onze rapportages en adviesmemo's etc. voorkomende termen niet altijd even duidelijk zijn voor u. Om een indruk te geven van de betekenis van voor u onbekend vakjargon geven wij op deze pagina uitleg over veel voorkomende termen.

Kies hieronder de eerste letter van de term die u zoekt of zoek op term:

Zoeken


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aankoopprijs

Prijs die bij aankoop van een gebouw of machine betaald moet worden. Vaste activa hebben een aankoopprijs en voorraden hebben een inkoopprijs, omdat ze bedoeld zijn om weer te verkopen.

Afboeken

Zodanig boeken op de betreffende grootboekrekeningen zodat de schulden of vorderingen minder worden.

Activa

In de balans staat zij tegenover de passiva van een onderneming. Met activa wordt het geheel aan bezittingen van een onderneming aangeduid. Binnen de activa bestaat er een onderscheid tussen vaste activa, vlottende activa.

Afschrijving

Het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode. Afschrijving wordt toegepast om slijtage door gebruik uit te kunnen drukken. Dit vormt een kostenpost in de Winst- en Verliesrekening en leidt tot een lager resultaat in de verslagperiode. Investeringen in het bedrijfsmiddel worden aan de hand van afschrijvingen aan de jaren dat het in gebruik is toegerekend. Het is een puur boekhoudkundig gebeurtenis, de investering (uitgave) is namelijk al jaren tevoren gedaan. Het is in Nederland niet wettelijk bepaald hoe een onderneming zijn boekhouding bijhoudt qua afschrijvingen. Er zijn twee manieren om bedrijfsmiddelen te kunnen afschrijven. De lineaire- en degressieve afschrijving. Afhankelijk van het type product dat wordt afgeschreven, zal geoordeeld worden welke afschrijving hierbij het beste van toepassing is. Deze worden ook vaak bepaald door praktische en fiscale overwegingen.

Algemene reserve

Onder algemene reserves vallen de vrije uitkeerbare reserves. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden. Ze worden ook wel de overige reserves genoemd. Mutaties in de algemene reserves kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: verwerking winstbestemming, boeking vrijval gerealiseerde herwaardering uit de herwaarderingsreserve, vorming en vrijval uit wettelijke reserves, rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen buiten het resultaat om, uitkering van dividend ten laste van reserves.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U kunt ook uit onderstaande begrippenlijst kiezen:


Boekhoudkundige begrippen
Balans begrippen
Financiële begrippen


Top 3 'Meest Klantgerichte   Advieskantoren'


AccountancyNiewws Award

Testimonials

"Wij hebben de financiële administratie van onze stichting uitbesteed aangezien we daar zelf de kennis niet voor in huis ..." lees meer

G. Vermeulen | Penningmeester St. Buurtgroep Schenkel

"Adviesbureau Hensen is inmiddels 12,5 jaar klant bij QO.    In die tijd heb ik de medewerkers van QO leren k..." lees meer

Mark J. Hensen | MH WaterZaken

"Wij zijn zeer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding, iets wat we uit ervaring niet over ieder kantoor kunnen zeggen waar..." lees meer

Patrica Hazelhorst | Vos & Partners Organisatieadvies BV

"Dankzij diverse belastingbesparende tips heb ik de kosten van QO al dubbel en dwars terug verdiend."

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"  Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek..." lees meer

Lidia Moret | freelance communicatieadviseur

"    Omdat ik ontevreden was met de diensten van de vorige accountant, ging ik op zoek naar iemand anders. De site..." lees meer

Davor Raić | Simple and Useful

"In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken ..." lees meer

Toon Coelers | Eigenaar Schilders- en afw.bedrijf A. Coelers

"Ik ben bij QO terecht gekomen na wat slechte ervaringen met grote accountantskantoren. Ik zag dat dit kantoor een award had g..." lees meer

Dennis Fransen | Correcthosting

"Het fijne aan dit kantoor is dat men afspraken altijd nakomt. Dat heb ik in het verleden wel eens anders mee gemaakt."

A. Laurijssen | A. Laurijssen Schilderwerken

"Ik was van plan mijn administratie zelf in te voeren, maar nadat mij was voorgerekend wat ik daarmee zou besparen was voor mi..." lees meer

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Volgens QO had onze vorige adviseur ten onrechte een flinke aftrekpost verzuimd op te geven. QO heeft dit alsnog gedaan en hi..." lees meer

Jolanda Oeij | Smiling Faces

Tip van de maand


"Ontvangt u stukken tbv. uw aangifte? Lever deze dan alvast in bij uw accountant. U hoeft hier later dan niet meer naar te zoeken."
Trefwoorden:

Quality Online Business SolutionsToegangseweg 30
2771 XM Boskoop

Tel (010) 437 19 90
   
E-mail: info@quality-online.nl
Website: www.quality-online.nl
Vind ons met GoogleMaps
Google Maps