U bevindt zich hier: Zoeken op: Belastingdienst /
Direct contact: (010) 437 19 90 of bel mij terug!

Zoekopdracht: Belastingdienst

Over QA

Organisatie

Organisatie Quality Online, opgericht in 1993, is een ambitieus en op groei gericht commercieel administratiekantoor. QO heeft een sterk op ondernemers en ondernemingen gerichte p ...
Organisatie

Diensten

Account Services (boekhouding/BTW-aangifte)

IB-ondernemers. Wij kunnen een deel of indien gewenst uw gehele Financiële Administratie uit handen nemen. De meeste ondernemers verzorgen zelf de debiteuren- en crediteurenadministratie en laten ons de fakturen, bankaf ...
Account Services (boekhouding/BTW-aangifte)

Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

IB-ondernemers. Samenstellen van de jaarrekening, niet alleen op conventionele wijze (papieren rapport), maar tevens in digitale vorm (rapport in PDF-formaat) Samenstellen van interim rapportages Samen ...
Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Payroll Services (salarisadministratie)

IB-ondernemers. Verwerken van uw salarisadministratie: vervaardigen van de salarisstroken Verwerken van door u aangeleverde mutaties Genereren/indienen loonaangiften aan de Belastingdienst, alsmede al ...
Payroll Services (salarisadministratie)

Aanvraag codenummer bij invoer

IB-ondernemers. Als u de verleggingsregeling wilt toepassen in andere gevallen dan bij verplichte verlegging, dan hebt u toestemming van de Belastingdienst nodig. Wij kunnen voor u een verzoek bij de Belastingdienst indienen ...
Aanvraag codenummer bij invoer

Middelingsverzoeken

IB-ondernemers. Als ondernemer heeft u veelal (sterk) wisselende jaarinkomens. Het is mogelijk om de Belastingdienst in dergelijke gevallen te verzoeken de verschuldigde Inkomstenbelasting over een tijdvak van 3 jaren te herrekenen obv. 3 gelijke j ...
Middelingsverzoeken

Account Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

MKB-BV. Administratieve bijstand op interimbasis: in tijden van tijdelijke onderbezetting kunnen wij uw afdeling Financiële en/of Salaris- en Personeelsadministratie ondersteunen ...
Account Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

Reporting Services (rapportages zoals jaarrekening)

MKB-BV. Samenstellen van de jaarrekening, niet alleen op conventionele wijze (papieren rapport), maar tevens in digitale vorm (rapport in PDF-formaat) Samenstellen van interim rapportages Samen ...
Reporting Services (rapportages zoals jaarrekening)

Payroll Services (salarisadministratie)

MKB-BV. Verwerken van uw salarisadministratie: vervaardigen van de salarisstroken Verwerken van door u aangeleverde mutaties Genereren/indien ...
Payroll Services (salarisadministratie)

Aanvraag codenummer bij invoer

MKB-BV. Als u de verleggingsregeling wilt toepassen in andere gevallen dan bij verplichte verlegging, dan hebt u toestemming van de Belastingdienst nodig. Wij kunnen voor u een verzoek bij de Belastingdienst indienen om toeste ...
Aanvraag codenummer bij invoer

Account Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

Non-profitsector. Wij kunnen een deel of indien gewenst uw gehele Financiële Administratie uit handen nemen. De meeste non-profitorganisaties verzorgen zelf de debiteuren- en crediteurenadministratie en laten ons de fakturen, bankafschriften en kasmutatie ...
Account Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Non-profitsector. Samenstellen van de jaarrekening, niet alleen op conventionele wijze (papieren rapport), maar tevens in digitale vorm (rapport in PDF-formaat) Samenstellen van interim rapportages Samenstell ...
Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Payroll Services (salarisadministratie)

Non-profitsector. Verwerken van uw salarisadministratie: vervaardigen van de salarisstroken Verwerken van door u aangeleverde mutaties Genereren/indien ...
Payroll Services (salarisadministratie)

Account Services (boekhouding/BTW-aangifte)

Starters. Wij kunnen een deel of indien gewenst uw gehele Financiële Administratie uit handen nemen. De meeste starters verzorgen zelf de debiteuren- en crediteuren- administratie en laten ons de fakturen, bankafschriften en kasmutaties invoeren. Op ba ...
Account Services (boekhouding/BTW-aangifte)

Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Starters. Samenstellen van de jaarrekening, niet alleen op conventionele wijze (papieren rapport), maar tevens in digitale vorm (rapport in PDF-formaat) Samenstellen van interim rapportages Samenstellen fiscale rapportages ten beh ...
Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Payroll Services (salarisadministratie)

Starters. Verwerken van uw salarisadministratie: vervaardigen van de salarisstroken Verwerken van door u aangeleverde mutaties Genereren/indienen loonaangiften aan de Belastingdienst, alsmede alle voor ...
Payroll Services (salarisadministratie)

Opzetten fakturering

Starters. Samen met u kunnen wij u een faktuurlayout opstellen, welke voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Tevens kunnen wij u helpen bij het automatiseren van dit proces. Daarnaast is het mogelijk via ons een webbased a ...
Opzetten fakturering

Middelingsverzoeken

Starters. Als starter heeft u meestal in de eerste jaren een lager inkomen dan voor uw start. Het is mogelijk om de Belastingdienst in dergelijke gevallen te verzoeken de verschuldigde Inkomstenbelasting over een tijdvak van 3 j ...
Middelingsverzoeken

Accounting Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

Verenigingen. Wij kunnen een deel of indien gewenst uw gehele Financiële Administratie uit handen nemen. De meeste stichtingen verzorgen zelf de debiteuren- en crediteurenadministratie en laten ons de fakturen, bankafschriften ...
Accounting Services (financi├»┬┐┬Żle administratie/BTW-aangifte)

Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Verenigingen. Samenstellen van de jaarrekening, niet alleen op conventionele wijze (papieren rapport), maar tevens in digitale vorm (rapport in PDF-formaat) Samenstellen van interim rapportages Samenstell ...
Reporting Services (rapportages, zoals jaarrekening)

Payroll Services (salarisadministratie)

Verenigingen. Verwerken van uw salarisadministratie: vervaardigen van de salarisstroken Verwerken van door u aangeleverde mutaties Genereren/indien ...
Payroll Services (salarisadministratie)

Acties / Services

IB-ondernemers

Actie

Acties voor IB-ondernemers IB-Ondernemers die nog geen cliënt zijn bij Quality Online Business Solutions bieden wij onze ...

Service

Service voor IB-ondernemers Gratis quickscan In overleg met u brengen wij de actuele situatie van uw onderneming in kaart en lichten wij dez ...
IB-ondernemers

MKB-BV

Actie

Acties voor MKB-BV's Bestuurders van MKB_BV's die nog geen cliënt zijn bij Quality Accounting bv bieden wij onze ...

Service

Service voor MKB-BV's Gratis quickscan In overleg met u brengen wij de actuele situatie van uw onderneming in kaart en lichten wij deze ...
MKB-BV

Non-profitsector

Actie

Acties voor de Non-profitsector Bestuurders van een stichting of vereniging die nog geen cliënt is bij Quality Online Business Solutions bieden wij onze ...

Service

Service voor de Non-profitsector Gratis quickscan In overleg met u brengen wij de actuele situatie van uw stichting in kaart en lichten ...
Non-profitsector

Wiki

Jaarrekening

Wettelijk voorgeschreven verslag van de financi?le resultaten van een onderneming, dat bestaat uit een resultatenrekening en een Balans met een toelichting daarop. Er is een commerci?le jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale j ...
Jaarrekening

VIA

Vooraf Ingevulde Aangifte. Miv. de aangifte Inkomstenbelasting over 2008 vult de Belastingdienst een aantal van de bij hen bekende gegevens reeds vooraf in in het aangifteprogramma dat u kunt downloaden van de site van de Belastingdienst ...
VIA

Tips / Adviezen

. Is van toepassing op: Starters

Aangezien u als ondernemer in de IB-sfeer (eenmanszaak, VOF) niet meer onder de Loonbelasting valt, wordt er geen Loonbelasting meer ingehouden op uw inkomsten. Komt u uit een loondienstsituatie en kreeg u jaarlijks een Voorlopige Teruggaaf van de ...
Tips en adviezen

. Is van toepassing op: Starters

Houd vanaf het begin goed bij welke kosten u als starter maakt en bewaar alle onderliggende stukken. De kosten die u voor uw onderneming maakt in de vijf jaar voordat u door de Belastingdienst daadwerkelijk als ondernemer wordt aangemerkt, komen i ...
Tips en adviezen

. Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers

U heeft als ondernemer-natuurlijk persoon (IB-ondernemer) mogelijk recht op teruggaaf van al afgedragen omzetbelasting. U heeft al recht op de 'kleine ondernemersregeling' als u in het kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting niet meer dan &eur ...
Tips en adviezen

. Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Zorg dan dat u binnen vijf dagen de adreswijziging meldt bij de GBA. Stuurt de Belastingdienst dan toch stukken naar uw oude adres, dan kan zij zich niet verschuilen achter het onbekende nieuwe adres ...
Tips en adviezen

FAQ

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Welke eisen stelt de Belastingdienst aan E-fakturen? ...
FAQ Non-profitsector

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV, Non-profitsector

Kan ik de BTW terugvragen van oninbare debiteuren? ...
FAQ Non-profitsector

Is van toepassing op: Starters, IB Ondernemers, MKB BV

Voor wanneer dient mijn IB-aangifte uiterlijk bij de Belastingdienst binnen te zijn? ...
FAQ MKB-BV

Is van toepassing op: MKB BV

Mag ik mijn loon als DGA verlagen als mijn BV verlies lijdt? ...
FAQ MKB-BV

Top 3 'Meest Klantgerichte   Advieskantoren'


AccountancyNiewws Award

Testimonials

"Het fijne aan dit kantoor is dat men afspraken altijd nakomt. Dat heb ik in het verleden wel eens anders mee gemaakt."

A. Laurijssen | A. Laurijssen Schilderwerken

"Adviesbureau Hensen is inmiddels 12,5 jaar klant bij QO.    In die tijd heb ik de medewerkers van QO leren k..." lees meer

Mark J. Hensen | MH WaterZaken

"In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken ..." lees meer

Toon Coelers | Eigenaar Schilders- en afw.bedrijf A. Coelers

"Dankzij diverse belastingbesparende tips heb ik de kosten van QO al dubbel en dwars terug verdiend."

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Ik was van plan mijn administratie zelf in te voeren, maar nadat mij was voorgerekend wat ik daarmee zou besparen was voor mi..." lees meer

Michiel Buningh | Buningh Management Consulting

"Wij hebben de financiële administratie van onze stichting uitbesteed aangezien we daar zelf de kennis niet voor in huis ..." lees meer

G. Vermeulen | Penningmeester St. Buurtgroep Schenkel

"  Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek..." lees meer

Lidia Moret | freelance communicatieadviseur

"Wij zijn zeer tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding, iets wat we uit ervaring niet over ieder kantoor kunnen zeggen waar..." lees meer

Patrica Hazelhorst | Vos & Partners Organisatieadvies BV

"Ik ben bij QO terecht gekomen na wat slechte ervaringen met grote accountantskantoren. Ik zag dat dit kantoor een award had g..." lees meer

Dennis Fransen | Correcthosting

"    Omdat ik ontevreden was met de diensten van de vorige accountant, ging ik op zoek naar iemand anders. De site..." lees meer

Davor Rai├äÔÇí | Simple and Useful

"Volgens QO had onze vorige adviseur ten onrechte een flinke aftrekpost verzuimd op te geven. QO heeft dit alsnog gedaan en hi..." lees meer

Jolanda Oeij | Smiling Faces

Tip van de maand


"Vraag uw accountant/boekhouder hoe hij uw administratie het liefst ontvangt. Dit scheelt enorm in de administratiekosten."
Trefwoorden:

Quality Online Business SolutionsToegangseweg 30
2771 XM Boskoop

Tel (010) 437 19 90
   
E-mail: info@quality-online.nl
Website: www.quality-online.nl
Vind ons met GoogleMaps
Google Maps